2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos tarpinis vertinimas

Užsakovas: LR Finansų ministerija, 2018/03 – 2019/03

Vertinimo tikslas buvo nustatyti, kokiu mastu įpusėjus 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui, vykdomos intervencijos atitinka Lietuvos vystymosi poreikius bei išanalizuoti ES fondų investicijų panaudojimo rezultatyvumą ir efektyvumą. Teikiant paslaugas buvo parengtos trys ataskaitos: 1) Veiksmų programos įgyvendinimo pažangos vertinimo, 2)  Horizontaliųjų principų įgyvendinimo vertinimo ir 3) Veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos vertinimo.