Projektai

Valstybės tarnautojų atstovavimo ES gebėjimų stiprinimas

Užsakovas: Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2011/12 – 2012/09; 2011/04 – 2012/05; 2013/01 – 2013/06; 2014/01 – 2015/06; 2014/12 – 2015/07. 2011–2015 m. ESTEP kartu su partneriais Prancūzijos viešojo administravimo mokykla ir Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių…
Daugiau

Europos Sąjunga ir Rytų partnerystės šalys: vidaus ir išorės veiksnių analizė ir strateginis įvertinimas

Užsakovas: Europos Komisija, 2016/05 – 2019/04 Mokslinio tyrimo „Europos Sąjunga ir Rytų partnerystės šalys: vidaus ir išorės veiksnių analizė ir strateginis įvertinimas” (angl. EU-STRAT – The EU and Eastern Partnership countries: An Inside-out Analysis and Strategic…
Daugiau

Lietuva Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija?

Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba, 2013/03 – 2015/09 Šio mokslinio projekto tikslas – išnagrinėti, įvertinti ir paaiškinti Lietuvos europeizaciją, t.y. politinius, ekonominius ir institucinius pokyčius „naujosios Europos“ – pokomunistinių Vidurio ir Rytų Europos (VRE) valstybių, tapusių…
Daugiau

Gyvenimo kokybės tyrimai Lietuvoje

Užsakovas: LR Finansų ministerija, 2014, 2015, 2020 Europos Sąjungoje ir kitose pasaulio šalyse, o pastaraisiais metais ir Lietuvoje daug dėmesio skiriama visuomenės gyvenimo kokybės apibrėžimui ir gyvenimo kokybės pokyčių matavimui. Tuo metu, kai Europos Sąjungoje buvo…
Daugiau

Mokymai „Derybų metodų taikymas ES institucijų lygmenyje, atstovaujant Lietuvos interesus Europos Sąjungoje“

Užsakovas: Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2014/12 – 2015/07 Mokymų projekto tikslas – sukurti mokymo programą, kuri leistų naujai į institucijų ES reikalų koordinavimo padalinius priimtiems valstybės tarnautojams arba pradėjusiems darbą naujose pareigose ES sprendimų priėmimo…
Daugiau

Pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai mokymai ES šalių narių valstybės tarnautojams

Užsakovas: Estijos Vyriausybės kanceliarija, 2016/01 – 2017/05; Suomijos Vyriausybės kanceliarija, 2019/04 – 2019/06; Slovėnijos užsienio reikalų ministerija, 2020/02 – 2021/02 – vykdoma ESTEP kartu su partneriais Centre for Political and Diplomatic Studies (CPDS) ir Estijos…
Daugiau

Lietuvių ir anglų kalba vykdomi mokymai, skirti patobulinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų, politikų atstovavimo ES bei pirmininkavimo ES veiklai gebėjimus

Užsakovas: Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2011/12 – 2012/09; 2013/01 – 2013/06 ESTEP kartu su partneriais Prancūzijos viešojo administravimo mokykla (Ecole nationale d‘administration, ENA) ir Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutu (VU TSPMI) įgyvendinto…
Daugiau

Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesus ES, kvalifikacijos tobulinimas

Užsakovas: Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2011/04 – 2012/05 Šio mokymų projekto tikslas – suteikti Lietuvos valstybės tarnautojų žinių apie ES bei ugdyti gebėjimus tinkamai atstovauti Lietuvos interesus ES, rengiantis Lietuvos valstybės tarnautojus pirmininkavimui ES Tarybai…
Daugiau

Mokymai “Koncentruotos žinios apie ES, siekiant efektyviai atstovauti Lietuvos interesus Europos Sąjungoje“

Užsakovas: Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2014/01 – 2015/06 Šio mokymų projekto metu naujai į institucijų ES reikalų koordinavimo padalinius priimtiems valstybės tarnautojams arba pradėjusiems darbą naujose pareigose ES sprendimų priėmimo sistemoje suteikta koncentruotų žinių apie…
Daugiau

ES fondų lėšas administruojančių institucijų darbuotojų ir partnerių dalykinių kompetencijų stiprinimas

Užsakovas: LR Finansų ministerija, 2017/04 – 2020/04; 2021/12 – vykdoma Šio projekto tikslas – mokymai ES struktūrinių fondų lėšas administruojančių institucijų darbuotojams. Projekto metu ESTEP ekspertai ir lektoriai, reaguodami į poreikius, parengė daugiau nei 50…
Daugiau