Struktūrinių reformų poveikio Lietuvos makroekonominiams rodikliams vertinimas

Užsakovai: LR Vyriausybės kanceliarija ir LR Finansų ministerija, 2018/05 – 2018/09

2018 m., reaguodama į Lietuvos ūkio augimo apribojimus, XVII Vyriausybė inicijavo 6 struktūrines reformas, kurių tikslas – reformuoti švietimo sistemą, sveikatos apsaugą, mokesčių sistemą, inovacijų politiką, šešėlinės ekonomikos mažinimo principus ir pensijų sistemą. Vertinimo tikslas buvo kiekybiškai įvertinti struktūrinių reformų paketo poveikį Lietuvos ūkio makro rodikliams ir 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui. Pirmiausiai buvo nustatyti ir kvantifikuoti atskirų reformų impulsai ekonomikai. Struktūrinių reformų poveikio rodiklių kvantifikavimas buvo atliktas vadovaujantis moksliniais tyrimais, kitų šalių patirtimi ir statistine Lietuvos ekonominių rodiklių analize. Reformų poveikio šalies ūkiui analizė buvo atlikta taikant ekonometrinio modeliavimo metodą. Apskaičiuota, kad didžiausias Vyriausybės vykdomų reformų santykinis efektas BVP (nominaliąja išraiška) bus pasiektas maždaug 2025–2027 metais, kai reformos lems apie 2 proc. didesnį BVP augimą arba daugiau, nei 1,2 mlrd. EUR didesnį BVP, lyginant su scenarijumi be reformų.

Vertinimo ataskaita