Pagrindiniai ESTEP klientai

Mūsų klientų ratas apima daugiau nei 40 viešojo sektoriaus institucijų ir organizacijų Lietuvoje, kitose ES šalyse ir narystės ES siekiančiose šalyse. Mūsų klientai:

ESTEP veikla skaičiais

 • +
  Metų

  Daugiau nei 15 metų ESTEP ekspertai dirba Lietuvos ir ES institucijoms stiprindami strateginio valdymo kokybę, užtikrindami duomenimis ir analize grįstą viešosios politikos planavimą ir įgyvendinimą: atlieka tyrimus ir poveikio vertinimus, rengia metodikas, organizuoja mokymus, teikia konsultacijas.

 • mlrd.
  EUR investicijų

  Nuo 2004 m. įvertinome beveik 20 mlrd. Eur investicijų, skirtų Lietuvai iš ES fondų 2004-2006 m., 2007-2013 m. ir 2014-2020 m., efektyvumą, poveikį ir naudą bei pateikėme atsakingoms institucijoms rekomendacijas investavimui tobulinti.

 • tyrimų ir vertinimų

  Atlikome daugiau nei 150 tyrimų ir vertinimų, susijusių su viešosios politikos intervencijų planavimu, jų efektyvumo ir poveikio vertinimu.

 • Metodikų

  Parengėme daugiau kaip 10 metodikų, susijusių su viešųjų investicijų efektyvumo ir poveikio vertinimu, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimu, valstybinio audito poveikio vertinimu, viešojo sektoriaus organizacijų vykdomų funkcijų analize, programų stebėsena ir vertinimu, stebėsenos rodiklių reikšmių skaičiavimu taikant sudėtingus statistinius ir ekonometrinius metodus.

 • +
  valstybės tarnautojų

  Padėjome daugiau kaip 6000 valstybės tarnautojų Lietuvoje, Estijoje ir Suomijoje pasiruošti sėkmingai pirmininkauti ES Tarybai.

 • +
  akademinių valandų mokymų

  Surengėme daugiau kaip 8500 akademinių val. mokymų ir kitų kvalifikacijos tobulinimo renginių viešojo sektoriaus institucijų darbuotojams ES fondų investicijų administravimo, strateginio planavimo, ES reikalų koordinavimo, ES derybų, programų stebėsenos, investicijų poveikio vertinimo ir kitomis temomis.

 • ilgalaikių integracijos į ES patirties perdavimo projektų

  Įgyvendinome daugiau nei 10 ilgalaikių integracijos į ES patirties perdavimo projektų Rytų Europos kaimynystės šalyse – Armėnijoje, Gruzijoje, Moldovoje ir Ukrainoje. Teikėme pagalbą jų vyriausybėms ruošiantis pasirašyti ir įgyvendinant Asociacijos susitarimus su ES.