Ekspertai

Apie
ekspertą
Apie ekspertą

Klaudijus Maniokas

Partneris, Valdybos pirmininkas

k.maniokasestep.lt

Apie
ekspertą
Apie ekspertą

Agnė Miseliūnienė

Partnerė, UAB "ESTEP Vilnius" direktorė

a.miseliunieneestep.lt

Apie
ekspertą
Apie ekspertą

Neringa Viršilienė

Partnerė

n.virsilieneestep.lt

Apie
ekspertą
Apie ekspertą

Renata Pakalnytė

Tarptautinės techninės pagalbos ir mokymų grupės vadovė

r.pakalnyteestep.lt

Apie
ekspertą
Apie ekspertą

Ingrida Urbonaitė

Analitikė

i.urbonaiteestep.lt

Apie
ekspertą
Apie ekspertą

Ieva Kriščiūnaitė-Kačiuškienė

Projektų vadovė

i.kaciuskieneestep.lt

Apie
ekspertą
Apie ekspertą

Ilona Alminaitė

Finansininkė

Apie
Partnerį
Apie partnerį

Loreta Žeimytė-Dvareckienė

Asocijuota partnerė

Apie
Partnerį
Apie partnerį

Vlada Vitunskienė

Asocijuota partnerė

Apie
Partnerį
Apie partnerį

Rimantas Juozas Vaicenavičius

Asocijuotas partneris

+

Klaudijus Maniokas

Partneris, Valdybos pirmininkas

Klaudijus beveik 20 metų vykdo mokslinę tiriamąją veiklą europeizacijos srityje, taip pat konsultuoja viešojo sektoriaus institucijas viešojo valdymo tobulinimo ir strateginio planavimo klausimais. Klaudijaus akademinių tyrimų pagrindu parengta disertacija, išleistos knygos („ES plėtra ir europeizacija: Vidurio ir Rytų Europos šalių įsijungimas į Europos Sąjungą”, 2003 m.; „Pirmasis Lietuvos dešimtmetis Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija?”, 2015 m.) ir daugiau nei 30 publikacijų tarptautiniuose politikos mokslų leidiniuose. Kaip ekspertas Klaudijus aktyviai dalyvauja tarptautiniuose Europos Komisijos užsakymu įgyvendinamuose projektuose, susijusiuose su Europos šali pasirengimu narystei ES ir (ar) geresniu bendradarbiavimo su ES įsipareigojimų vykdymu. Klaudijus yra buvęs Lietuvos derybų dėl narystės Europos Sąjungoje vyriausiojo derybininko pavaduotojas ir Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojas. Klaudijus aktyviai dalyvavo Lietuvos pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai procese: vedė mokymus valstybės tarnautojams, konsultavo Užsienio reikalų ir kitas ministerijas pirmininkavimo darbotvarkės klausimais. Nuo 2009 m. sausio Klaudijus yra Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Saulėlydžio komisijos) narys. 2010-2015 m. Klaudijus dalyvavo kuriant ir tobulinant svarbiausius pastarojo meto į rezultatus orientuoto valdymo sprendimus Lietuvoje: programų vertinimą, funkcijų peržiūrą, sprendimų poveikio vertinimą, veiklos rezultatų vertinimą.

Pagrindinės kompetencijos: ES reikalų koordinavimas; Europos kaimynystės politikos įgyvendinimas; Viešojo valdymo tobulinimas; Viešosios politikos ir programų vertinimas; Strateginis planavimas ir programavimas; Administracinių gebėjimų stiprinimas.

Išsilavinimas: Socialinių mokslų daktaras.

Kalbos: Lietuvių (gimtoji), anglų, rusų, prancūzų.

+

Agnė Miseliūnienė

Partnerė, UAB "ESTEP Vilnius" direktorė

Agnė nuo 2004 m. vykdo viešosios politikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų programų poveikio vertinimus, socialinius-ekonominius tyrimus, puikiai išmano poveikio vertinimo metodologiją. Nuo 2005 m. Agnė prisideda prie ES struktūrinių fondų paramos vertinimo gebėjimų stiprinimo Lietuvoje: Finansų ministerijos užsakymu rengia metodinius dokumentus, atsakingoms institucijoms organizuoja mokymus ir tarptautines vertinimo konferencijas. Nuo 2015 m. Agnė yra patvirtinta nacionalinė ekspertė Europos Komisijos Regioninės politikos generalinio direktorato sudarytame vertintojų tinkle „Evaluation Helpdesk”, kurio tikslas – teikti metodinę pagalbą Europos Komisijai dėl ES šalyse atliekamų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimų.

Pagrindinės kompetencijos: Viešosios politikos ir programų vertinimas – nuo 2004 m.; Vertinimo gebėjimų stiprinimas, metodinių dokumentų rengimas – nuo 2005 m.; Viešojo valdymo tobulinimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas – nuo 2005 m.; Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai, statistinė analizė, ekonometrinis modeliavimas, kaštų-naudos analizė ir kt.

Išsilavinimas: Politikos mokslų (Europos studijų) magistro laipsnis. Valdymo apskaitos kurso, integruoto į vadybos magistrantūros studijas, baigimo  pažymėjimas.

Kalbos: Lietuvių (gimtoji), anglų, prancūzų, rusų.

+

Neringa Viršilienė

Partnerė

Neringa puikiai išmano strateginį planavimą, viešąjį valdymą, regioninę politiką, ES fondų investicijų planavimą ir vertinimą. Ji turi darbo patirties Europos Komisijoje ir įvairaus lygio (šalies, regionų, vietos savivaldos) Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose. Nuo 2009 m. metų Neringa įgyvendino daugiau kaip 20 viešosios politikos analizės ir viešojo valdymo tobulinimo projektų, daliai jų vadovavo. Neringos atlikti tyrimai ir vertinimai apima įvairias viešosios politikos srityse (viešasis valdymas, regioninė politika, miestų plėtra, kaimo plėtra, bendruomenės inicijuota vietos plėtra, gyvenimo kokybės pokyčių vertinimas, kultūra, atliekų tvarkymas, sveikata ir kt.), Neringa konsultuoja viešojo sektoriaus institucijas Lietuvoje ir už jos ribų įvairių valdymo tobulinimo instrumentų diegimo klausimais (programų vertinimas, funkcijų analizė, veiklos vertinimo ir programų stebėsenos rodiklių sistemų kūrimas ir tobulinimas). Neringa geba taikyti sudėtingus kokybinius ir kiekybinius tyrimų metodus, tokius kaip ekonometrinis modeliavimas, kontrafaktinė analizė ir kt.

Pagrindinės kompetencijos: Viešosios politikos ir programų vertinimas – nuo 2006 m.; Vertinimo gebėjimų stiprinimas, metodinių dokumentų rengimas – nuo 2006 m.; Stebėsenos rodiklių sistemų kūrimas ir tobulinimas – nuo 2003 m.; Strateginis planavimas ir programavimas – nuo 2003 m.; Viešojo valdymo tobulinimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas – nuo 2009 m.; Viešojo sektoriaus institucijų funkcijų ir procesų analizė – nuo 2010 m.; Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai, ypač kontrafaktinė analizė, statistinė analizė, ekonometrinis modeliavimas ir kt.

Išsilavinimas: Verslo administravimo ir vadybos magistro laipsnis (Europos integracijos studijos).

Kalbos: Lietuvių (gimtoji), anglų, vokiečių, rusų.

+

Renata Pakalnytė

Tarptautinės techninės pagalbos ir mokymų grupės vadovė

Renata turi ES ir kitų donorų lėšomis finansuojamų Europos integracijos techninės pagalbos projektų ES kaimyninėse šalyse valdymo ir koordinavimo patirties, nuo 2005 m. dalyvauja įgyvendinant tarptautinės techninės pagalbos projektus Gruzijoje, Ukrainoje, Moldovoje, Armėnijoje , Bosnijoje ir Hercegovinoje. ESTEP ji taip pat atsakinga už mokymų projektų vystymą Lietuvoje ir kitose šalyse – mokymo poreikių vertinimą, mokymų metodiką, mokymo programų rengimą, mokymų organizavimą, mokymų kokybės vertinimą, taip pat konferencijų, seminarų, valstybės tarnautojų pažintinių vizitų rengimą.

Pagrindinės kompetencijos: Dvišalės plėtros ir pagalbos projektų koordinavimas – nuo 2005 m. Konferencijų, studijų vizitų rengimas ir koordinavimas – nuo 2005 m. Mokymų ES tematika valstybės tarnautojams koordinavimas (Lietuvos interesų atstovavimas ES institucijose, ES reikalų koordinavimas, pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai)  – nuo 2011 m. ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę tyrimai, teisinio reglamentavimo analizė – nuo 2005 m. ES paramos lėšomis įgyvendinamų finansinių priemonių (finansinių instrumentų) vertinimas – nuo 2010 m.

Išsilavinimas: Teisės magistro laipsnis.

Kalbos: Lietuvių (gimtoji), anglų, prancūzų, rusų, italų.

+

Ingrida Urbonaitė

Analitikė

Ingrida 2018 m. baigė viešosios politikos analizės magistro studijas Vilniaus universitete. Akademinėje srityje specializavosi darbo santykių reglamentavimo srityje, domėjosi socialinės gerovės politikos ir migracijos klausimais. Studijų metu stažavosi Valensijos universitete, atliko praktiką Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijoje, savanoriavo „Transparency International” Lietuvos skyriuje. Ingrida turi 2 metų patirtį atliekant ES struktūrinės paramos vertinimus ir viešosios politikos tyrimus.

Pagrindinės kompetencijos: ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo vertinimas; Metodai: interviu, dokumentų/antrinių šaltinių analizė, atvejo studijos.

Išsilavinimas: Politikos mokslų magistro laipsnis (viešosios politikos analizės studijos).

Kalbos: Lietuvių (gimtoji), anglų, ispanų.

+

Ieva Kriščiūnaitė-Kačiuškienė

Projektų vadovė

Ieva puikiai išmano strateginį planavimą, viešąjį valdymą, ES fondų investicijų planavimą ir stebėseną. Ji turi ilgametės patirties, planuojant ir įgyvendinant ES sanglaudos politiką Lietuvoje, taip pat darbo Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose patirties. Ieva yra gerai susipažinusi su LEAN metodikos teorija ir praktika, tobulinant procesus.

Pagrindinės kompetencijos: ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas – nuo 2004 m.; Strateginis planavimas ir programavimas – nuo 2004 m.; Stebėsenos rodiklių sistemų kūrimas ir tobulinimas – nuo 2012 m.; LEAN diegimas – nuo 2016 m.; Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimų metodai – interviu, dokumentų/antrinių šaltinių analizė, atvejo studijos, statistinė analizė, kaštų-naudos analizė.

Išsilavinimas: Politikos mokslų bakalauro ir komunikacijos mokslų magistro laipsnis (tarptautinės komunikacijos studijos), stažuotė Lundo Universitete.

Kalbos: Lietuvių (gimtoji), anglų, prancūzų.

+

Ilona Alminaitė

Finansininkė

Ilona yra atsakinga už įmonės buhalterinę apskaitą ir finansų valdymą. Ji turi daugiau kaip 15 metų vyr. buhalterės/ finansininkės darbo patirtį. Ilona nuolat tobulinasi ir kelia kvalifikaciją, kad užtikrintų apskaitos vedimą pagal aktualius teisės aktus ir standartus. Ilona teikia reikalingą informaciją įmonės vadovams, kad racionaliai būtų naudojami įmonės darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai.

Išsilavinimas: Aukštasis neuniversitetinis, buhalterinė apskaita ir finansai.

Kalbos: Lietuvių (gimtoji), vokiečių, rusų.

+

Loreta Žeimytė-Dvareckienė

Asocijuota partnerė

Išsilavinimas: verslo administravimo magistro laipsnis (MBA) įgytas Instituto de Empresa (Madridas, Ispanija), tarptautinio verslo administravimo diplomas įgytas Vilniaus Universiteto Verslo Mokykloje, anglų filologijos magistras įgytas Vilniaus Universitete.

Pagrindinės kompetencijos sritys: ES struktūrinės paramos bei kitų paramos programų vertinimas, galimybių, atvejo studijos.

Loreta yra prisidėjusi prie išankstinio (ex-ante) verslo finansavimo ES struktūrinių fondų lėšomis vertinimo, ex-ante finansinių priemonių taikymo žemės ūkio srityje vertinimo, atlikusi valstybės intervencijų optimizavimo analizę sveikatos apsaugos, transporto, socialinio būsto srityse, taip pat keletą poveikio vertinimų. Loreta turi daugiau nei 10 m. verslo analizės, projektų valdymo patirtį, taip pat yra įgyvendinusi įmonių strateginio planavimo, tarptautinės plėtros bei kokybės sistemos diegimo projektus. Nuo 2004 m. (su pertraukomis) užima ESTEP ir kitų įmonių Valdybos narės bei kitas vadovaujančias pareigas.

+

Vlada Vitunskienė

Asocijuota partnerė

Išsilavinimas ir darbo patirtis: socialinių (ekonomikos) mokslų daktarė, Aleksandro Stulginskio universiteto profesorė, buvusi LR Prezidento Valdo Adamkaus konsultantė žemės ūkio ir kaimo vystymo bei ES agrarinės politikos srityse.

Pagrindinės kompetencijos sritys: ES bendrosios žemės ūkio politikos analizė, kaimo vystymo programų vertinimas, žemės ūkio ekonomika, užsienio prekyba ir konkurencingumas, darnus vystymasis, žalioji ekonomika.

Vlada turi daugiau nei 19 metų mokslinių tyrimų patirtį, taip pat patirties rengiant ir vykdant daugiau nei 15 mokslinių tyrimų projektų, yra publikavusi virš 40 mokslo straipsnių tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose. Vlada taip pat turi 7 metų patirtį atliekant ES kaimo vystymo programų vertinimą ir puikiai išmano programų poveikio vertinimo metodologiją bei turi 10 metų patirtį rengiant žemės ūkio verslo projektus, vykdo ūkininkų mokymus žemės ūkio verslo vertinimo ir planavimo klausimais, turi patirtį vertinant kaimiškų vietovių ekonominį ir socialinį vystymąsi, puikiai išmano šio vertinimo metodologiją.

+

Rimantas Juozas Vaicenavičius

Asocijuotas partneris

Išsilavinimas ir darbo patirtis: matematikos mokslų daktaras, statistikos ir ekonomikos ekspertas, Mykolo Romerio universiteto lektorius, buvęs Lietuvos banko statistikos departamento direktorius, Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas, Finansų ministerijos Fiskalinės politikos departamento direktorius, Lietuvos statistikų sąjungos prezidentas.

Pagrindinės kompetencijos sritys: oficialioji statistika, statistikos kokybė, ekonomikos, prekybos ir finansų statistika, stebėsenos rodikliai.
Ekspertas turi daugiau nei 30 metų profesinę patirtį, iš jų daugiau nei 20 metų dirbo valstybės tarnyboje, daugiau nei 10 metų šalies universitetuose dėsto statistiką, ekonomiką bei finansų rinkas.

Rimantas yra įvairių tarptautinių statistikos projektų vadovas bei pagrindinis ekspertas – yra dalyvavęs įgyvendinant Eurostato, Pasaulio banko, Europos Komisijos, Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos, Britų tarybos, LR Finansų ministerijos, LR Užsienio reikalų ministerijos, LR Kultūros ministerijos, Lietuvos verslo asociacijų inicijuotus projektus. Eurostato užsakymu ekspertas vertino oficialiosios statistikos kokybę Šveicarijoje, Airijoje, Austrijoje, Norvegijoje, Portugalijoje, dirbo statistikos ekspertu Vokietijos, Ispanijos, Vengrijos, Jungtinės Karalystės bei Graikijos konsultacinių kompanijų įgyvendinamuose projektuose, įgyvendino Europos Komisijos inicijuotus statistikos projektus Azerbaidžane, Gruzijoje, Moldovoje, Serbijoje, Tadžikijoje ir Ukrainoje.