2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo vertinimas

Užsakovas: LR Finansų ministerija, 2017/10 – 2018/04

Šio vertinimo tikslas buvo įvertinti 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų (toliau – Finansinių mechanizmų) rezultatyvumą ir poveikį bei pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl jų įgyvendinimo tęstinumo (rezultatų/ poveikio tvarumo) užtikrinimo bei Lietuvos ir šalių donorių bendradarbiavimo stiprinimo. Vertinimu taip pat buvo siekiama prisidėti prie 2014–2021 m. laikotarpio EEE ir Norvegijos finansinių instrumentų lėšų panaudojimo Lietuvoje planavimo bei efektyvesnio įgyvendinimo.