Konsultacijos ES fondų investicijų programų rengimo ir valdymo klausimais

Užsakovas: LR Finansų ministerija, 2011/06 – 2014/05; 2019/03 – 2021/03; LR Žemės ūkio ministerija, 2014/03 – 2017/03; 2018/12 – 2021/12; 2020/8 – vykdoma; 2021/11 – vykdoma

ESTEP kartu su partneriais įgyvendina ilgalaikius techninės pagalbos projektus, kurių tikslas – teikti konsultacijas,  ekspertinę pagalbą ir mokymus ES fondus (Europos regioninės plėtros fondą, Europos socialinį fondą, Sanglaudos fondą ir Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą) administruojančioms institucijoms. Ekspertinė pagalba teikiama visais ES fondų investicijų planavimo ir valdymo klausimais: intervencijų planavimo ir turinio tobulinimo, valstybės pagalbos taikymo, finansinių priemonių naudojimo, institucinės sąrangos ir kitais svarbiais klausimais.