Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo vertinimai

Užsakovas: LR Žemės ūkio ministerija, 2018/01 – 2019/06; 2020/05 – 2021/06

Atliktas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) įgyvendinimo pažangos vertinimas buvo skirtas nustatyti kiekvieno prioriteto įgyvendinimo pažangą, įvertinti veiklos rezultatų plano įgyvendinimą, nustatyti kylančias problemas bei pateikti rekomendacijas dėl KPP turinio ir įgyvendinimo tobulinimo. Vertinimo metu parengtos dvi KPP įgyvendinimo vertinimo ataskaitos.