Pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai mokymai ES šalių narių valstybės tarnautojams

Užsakovas: Estijos Vyriausybės kanceliarija, 2016/01 – 2017/05; Suomijos Vyriausybės kanceliarija, 2019/04 – 2019/06; Slovėnijos užsienio reikalų ministerija, 2020/02 – 2021/02 – vykdoma

ESTEP kartu su partneriais Centre for Political and Diplomatic Studies (CPDS) ir Estijos diplomatijos mokykla (Estonian School of Diplomacy) parengė ir vedė mokymus, skirtus Estijos, Suomijos ir Slovėnijos valstybės tarnautojams pasiruošti pirmininkauti ES Tarybai. Projektų metu parengtos mokymų programos „ES institucijos ir sprendimų priėmimo procesas”, „ES teisinė sistema”, „Derybos ES ir tarpkultūrinė komunikacija”, „Bendradarbiavimas ir derybos su Europos Parlamentu”, „Pasirengimas pirmininkauti darbo grupių susitikimams”.

Mokymai padėjo šalims narėms pasiruošti pirmininkauti ES Tarybai.