Parama Bosnijos ir Hercegovinos Vyriausybei Europos integracijos procese ir koordinuojant Bendrijos paramą – 3 etapas

Užsakovas: Europos Komisija, 2010/01 – 2012/01

Pagrindinis šio projekto tikslas – toliau stiprinti Bosnijos ir Hercegovinos Europos integracijos direktorato (angl. Directorate of European Integration, DEI), kuris yra pagrindinė ES integracijos procesą koordinuojanti ir jam vadovaujanti institucija, ir kitų šiame procese dalyvaujančių Bosnijos ir Hercegovinos institucijų, Europos integracijos direktorato partnerių gebėjimus.

Projekto metu suteikta techninė pagalba, konsultacijos ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo horizontaliaisiais ir sektoriniais klausimais, administracinių gebėjimų stiprinimo paslaugos, mokymai valstybės tarnautojams, atlikti tyrimai dėl Bosnijos ir Hercegovinos Europos integracijos koordinavimo sistemos valdymo tobulinimo, pateiktos rekomendacijos, kaip padidinti Europos integracijos direktorato veiklos efektyvumą. Projektas apėmė visų DEI padalinių – Strateginio skyriaus, Teisės derinimo skyriaus, ES paramos koordinavimo skyriaus, Vertimo skyriaus – gebėjimų stiprinimą ir prisidėjo prie Bosnijos ir Hercegovinos progreso siekiant ES kandidatės statuso.

Europos Komisijos lėšomis finansuotą projektą ESTEP įgyvendino kartu su partneriais East West Consulting (Belgija), EURECNA SPA (Italy), Lucid Link (Bosnija ir Hercegovina).