Parama Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai įgyvendinant asociacijos sutartis su ES

Užsakovas: LR Užsienio reikalų ministerija, 2016/06 – 2017/05

Šiuo projektu buvo siekiama sustiprinti Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos institucijų ir valstybės tarnautojų gebėjimus geriau koordinuoti Europos integracijos procesus, taip pat su Europos Sąjungos institucijomis bei ES atstovybėmis šiose šalyse diskutuota, kaip galima pasiekti didesnio Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai skiriamos ES paramos veiksmingumo. Projekto metu Europos integracijos patirties turintys Lietuvos ekspertai konsultavo Ukrainą, Gruziją ir Moldovą geresnio asociacijos sutarčių su ES, įskaitant sutartį dėl Glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos zonos (angl. Deep and comprehensive free trade area, DCFTA), įgyvendinimo horizontaliaisiais ir sektoriniais klausimais. Projektas sustiprino Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos Europos integracijos reikalų koordinatorių, sektorinių ekspertų bei teisininkų, dirbančių valstybės tarnyboje, analitinius ir pedagoginius gebėjimus, taip tikintis, kad projekto inicijuotuose tyrimuose, mokymuose, teminiuose seminaruose, studijų vizituose į Lietuvą dalyvavę šių šalių valstybės tarnautojai toliau gebės sėkmingai mokyti savo kolegas. Projekto metu apibendrinta Europos reikalų koordinavimo geroji patirtis ir aptarta, kaip šią patirtį šalys galėtų panaudoti sėkmingesniam asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimui.

Projektas ne tik prisidėjo prie sklandesnio Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo, bet ir sustiprino bendradarbiavimą tarp šalių kelias lygiais – Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos ryšius su Lietuva ir tarpusavyje, leido užmegzti kontaktus su Lietuvos valstybės institucijomis ir toliau savarankiškai bendradarbiauti tarpusavyje dalinantis gerąja Europos integracijos praktika. Projektas sustiprino koordinuojančiųjų institucijų (naudos gavėjų) ryšius su ES atstovybėmis, paskatino aptarti ir geriau suvokti sąryšį tarp Europos integracijos akademinės sampratos ir praktinio įgyvendinimo ir jį tikslingai išnaudoti. Projektas kartu pasitarnavo Lietuvos prestižo Rytų partnerystės politikos bei vystomojo bendradarbiavimo srityse didinimui.

Projektas finansuotas URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.