Techninė pagalba ir aukšto lygio Lietuvos ekspertų konsultacijos Gruzijai ir Moldovai įgyvendinant asociacijos susitarimus su ES

Užsakovas: LR Užsienio reikalų ministerija, 2014/09 – 2015/11

Projekto tikslas – padėti Gruzijai ir Moldovos Respublikai pasirengti atsakingam asociacijos susitarimų su ES įgyvendinimui: padėti parengti įgyvendinimo institucinę ir procedūrinę infrastruktūrą bei tam reikalingus išteklius taip, kad dauguma suplanuotų priemonių būtų įgyvendintos laiku ir pagal asociacijos sutartyse numatytą grafiką. Atsižvelgiant į Gruzijos ir Moldovos Respublikos valstybės institucijų išreikštą konsultacijų poreikį, projekto metu buvo teikiamos ekspertų konsultacijos asociacijos susitarimų su ES įgyvendinimo bendraisiais ir sektoriniais klausimais. Šioms konsultacijoms ESTEP sutelkė aukšto lygio kvalifikuotus Lietuvos ES reikalų koordinavimo ir sektorinius ekspertus, kurie trumpalaikių misijų į šalis metu konsultavo dėl ES reikalų koordinavimo institucinės sistemos pritaikymo Asociacijos sutarčiai įgyvendinti, Asociacijos sutarties įgyvendinimo planavimo (prioritetų nustatymo, konkrečių darbų suplanavimo, įgyvendinimo koordinavimo ir priežiūros), konkrečių sektorinių asociacijos susitarimų įgyvendinimo klausimų bei Asociacijos sutarties įgyvendinimo darbotvarkės nustatymo, įskaitant teisės derinimo su ES teisynu planavimą. Gruzijos ir Moldovos Respublikos valstybės tarnautojams specialistams  buvo sudarytos galimybės atvykti studijų vizitų į Lietuvą ir pasinaudoti Lietuvos patirtimi, įgyta įgyvendinant asociacijos susitarimus su ES.

Aukšto lygio ekspertinės konsultacijos sustiprino Gruzijos ir Moldovos atsakingų institucijų gebėjimus tinkamai planuoti ir įgyvendinti asociacijos susitarimus su ES, stebėti šių susitarimų įgyvendinimo pažangą. Sėkmingas asociacijos susitarimų su ES įgyvendinimas užtikrina greitesnę bei glaudesnę šalių integraciją su ES, kuri savo ruožtu skatina politinę, ekonominę ir socialinę šalių modernizaciją, tvarų augimą, prisideda prie saugumo ir stabilumo regione.

Projektas finansuotas URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.