Valstybinio audito poveikio vertinimo sistemos sukūrimas ir bandomieji valstybinio audito poveikio vertinimai

Užsakovas: Valstybės kontrolė, 2017/04 – 2018/12

Šio projekto tikslas buvo padidinti valstybinių auditų poveikį valstybės lėšų ir turto valdymui bei viešojo sektoriaus valdymo efektyvumui, sukuriant valstybinio audito poveikio vertinimo sistemą. Paslaugų teikimas apėmė šias veiklas ir rezultatus: valstybinio audito poveikio vertinimo metodikos parengimą, 9 valstybinių auditų (finansinių ir veiklos) bandomųjų poveikio vertinimų atlikimą ir Valstybės kontrolės darbuotojų mokymą savarankiškai taikyti parengtą metodiką bei atlikti valstybinių auditų poveikio vertinimus.