Viešųjų investicijų efektyvumo didinimas

Užsakovas: Centrinė projektų valdymo agentūra, 2018/01 – 2019/12

Projekto tikslas buvo teikti ekspertinę pagalbą LR Vyriausybės kanceliarijai ir LR Finansų ministerijai dėl strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarkos, kuria siekiama didinti orientaciją į rezultatus ir užtikrinti valstybės finansų tvarumą, įgyvendinimo. ESTEP ekspertai įvertino naujo strateginio planavimo ir vidutinės trukmės biudžeto formavimo sistemos modelio realumą, atsižvelgiant į jo taikymo galimybes ir apribojimus (teisinius, institucinius, kompetencijų ir pan.), ir pateikė pasiūlymus dėl modelio tobulinimo.