Asociacijos susitarimų tarp ES ir Gruzijos, Moldovos, Ukrainos įgyvendinimo koordinavimo ir šalių tarpusavio bendradarbiavimo šioje srityje stiprinimas

Užsakovas: LR Užsienio reikalų ministerija, 2018/03 – 2018/09

Šio projekto tikslas – stiprinti Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos institucijų, atsakingų už Asociacijos susitarimų įgyvendinimo koordinavimą valstybiniu lygiu, valstybės tarnautojų gebėjimus, ypač derinant teisę ir koordinuojant Asociacijos susitarimų įgyvendinimą, taip pat skatinti Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos institucijų bendradarbiavimą tarpusavyje, keitimąsi patirtimi, bendrų įgyvendinimo problemų sprendimą. Projekto metu Europos integracijos patirties turintys Lietuvos ekspertai konsultavo Ukrainą, Gruziją ir Moldovą asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo klausimais, sprendžiant visoms trims valstybėms aktualias problemas. 2018 m. rudenį Kijeve surengtas trišalis seminaras, kuriame Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos specialistai ir Europos integracijos ekspertai aptarė ir apibendrino visų trijų šalių patirtį Europos integracijos srityje. Renginyje pristatyta ESTEP ekspertų atlikta Rytų Partnerystės valstybių ryšių su ES ir modernizacijos perspektyvų analizė.

Projektas prisidėjo prie sklandesnio Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo, nuoseklesnio planavimo, sustiprino trijų šalių bendradarbiavimą tarpusavyje, taip sukuriant geresnes prielaidas nuolatiniam dialogui tarp trijų asocijuotų šalių. Gretutinis projekto poveikis – Lietuvos prestižo Rytų partnerystės politikos bei vystomojo bendradarbiavimo srityse didinimas, taip pat akademinės patirties šioje srityje, gautos įgyvendinant projektą  „EU-STRAT – The EU and Eastern Partnership Countries: an Inside-Out Analysis and Strategic Assessment“, aktualizavimas.

Projektas finansuotas URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.