Lietuvių ir anglų kalba vykdomi mokymai, skirti patobulinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų, politikų atstovavimo ES bei pirmininkavimo ES veiklai gebėjimus

Užsakovas: Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2011/12 – 2012/09; 2013/01 – 2013/06

ESTEP kartu su partneriais Prancūzijos viešojo administravimo mokykla (Ecole nationale d‘administration, ENA) ir Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutu (VU TSPMI) įgyvendinto mokymų projekto tikslas – parengti Lietuvos valstybės tarnautojus pirmininkavimui ES Tarybai 2013 metais. Projekto metu įvairioms tikslinėms grupėms parengtos mokymų programos ir vesti mokymai ES sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo, teisinės ir institucinės ES sistemos, ES sektorinių politikų temomis, taip pat derybiniams ir komunikacijos gebėjimams ugdyti. Projekto metu surengtos 213 mokymų sesijos, mokymai organizuoti lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokymai Lietuvos valstybės tarnautojams, 2013 metais prisijungusiems prie pirmininkavimo ES Tarybai komandos, suteikė reikiamų žinių, praktinių gebėjimų ir pasitikėjimo sėkmingai veikti ES kontekste. Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai vertinamas kaip vienas sėkmingiausių.