Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties įgyvendinimui

Užsakovas: LR Užsienio reikalų ministerija, 2014/10 – 2015/05; 2015/09 – 2016/03

Projekto tikslas – perduoti Lietuvos sukauptą patirtį ir padėti Ukrainos vyriausybei sukurti (konsoliduoti) efektyvią ES reikalų ir reformų koordinavimo sistemą, įgyvendinti ES ir Ukrainos Asociacijos sutartį, ypatingą dėmesį skiriant būtinoms ekonominėms reformoms. Projekto metu ilgalaikis ekspertas iš Lietuvos Nerijus Udrėnas Ukrainai teikė konsultacijas bei techninę pagalbą dėl efektyvios ES reikalų ir reformų koordinavimo sistemos sukūrimo bei ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties įgyvendinimo (įskaitant susitarimą dėl Glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos zonos (angl. Deep and comprehensive free trade area, DCFTA) bei būtinų ekonominių reformų. Reaguojant į Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų poreikius, pasitelkti trumpalaikiai ekspertai konsultavo Ukrainos atsakingas institucijas Asociacijos sutarties įgyvendinimo bendraisiais ir sektoriniais klausimais, taip pat padėjo planuojant ir įgyvendinant ekonomines reformas. Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų atstovų studijų vizitų į Lietuvą metu jiems perduota geroji Lietuvos patirtis, taip keliant Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų atstovų kompetenciją ES reikalų koordinavimo, ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties įgyvendinimo srityje.

Aukšto lygio ekspertinės konsultacijos padėjo sustiprinti Ukrainos atsakingų institucijų gebėjimus efektyviai koordinuoti ES reikalus, planuoti bei įgyvendinti ES ir Ukrainos Asociacijos sutartį, perkelti ir įgyvendinti ES teisės aktus, kartu imantis būtinų ekonominių reformų ir taip greičiau pasiekiant šalies glaudesnės integracijos su ES, kuri skatina politinę, ekonominę ir socialinę šalių modernizaciją, užtikrina saugumą ir stabilumą.

Projektas finansuotas URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.