Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas

Užsakovas: LR Finansų ministerija, 2018/07 – 2019/06

Šiuo vertinimu buvo siekiama tobulinti valstybės įgyvendinamas intervencijas atskirose viešosios politikos srityse ir ieškoti sutarimo dėl galimybių pakeisti viešąjį finansavimą kito tipo intervencijomis (reguliacinėmis, mokestinėmis, komunikacinėmis). Vertinimo objektas buvo platus ir apėmė 14 viešosios politikos sričių: švietimą, mokslą, technologijas ir inovacijas, verslą ir turizmą, energetiką, energijos vartojimo efektyvumą ir būsto renovaciją, aplinkosaugą,  transportą, skaitmeninę ekonomiką, sveikatos apsaugą, užimtumą ir socialinę įtrauktį, demografiją ir migraciją, kultūrą, viešąjį valdymą ir regioninę politiką. Atliekant vertinimą buvo suorganizuota daugiau kaip 30 intervencijų laboratorijų ir fokusuotų grupinių diskusijų, papildytų giluminiais interviu. Vertinimo rezultatai buvo naudojami rengiant 2021 – 2030 m. Nacionalinį pažangos planą ir ES fondų investicijų dokumentus 2021-2027 m. programiniam laikotarpiui.