Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesus ES, kvalifikacijos tobulinimas

Užsakovas: Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2011/04 – 2012/05

Šio mokymų projekto tikslas – suteikti Lietuvos valstybės tarnautojų žinių apie ES bei ugdyti gebėjimus tinkamai atstovauti Lietuvos interesus ES, rengiantis Lietuvos valstybės tarnautojus pirmininkavimui ES Tarybai 2013 metais. Unikalias mokymų programas parengė ir mokymus vedė ESTEP ir VU TSPMI ekspertai bei lektoriai – patyrę, aukšto rango buvę ir esami nacionalinių institucijų darbuotojai, puikiai išmanantys pirmininkavimo ES Tarybai klausimus, taip pat Lietuvoje dirbantys specialistai, išmanantys nacionalinius prioritetus bei tikslinės grupės poreikius. Projekto metu skirtingoms tikslinėms grupėms organizuoti mokymai „Lietuvos Europos politikos formavimas ir Lietuvos prioritetai”, „ES sprendimų priėmimas, politika, teisės aktų poveikis ir derybos”, „ES teisės aktų poveikio vertinimo metodologija”. Projekto metu surengta 117 mokymo sesijų, mokymai buvo ypač gerai įvertinti mokymų dalyvių ir užsakovų.

Mokymai Lietuvos valstybės tarnautojams, 2013 metais prisijungusiems prie pirmininkavimo ES Tarybai komandos, suteikė reikiamų žinių, praktinių gebėjimų, pasitikėjimo sėkmingai veikti ES kontekste ir tinkamai atstovauti Lietuvos interesus ES. Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai vertinamas kaip vienas sėkmingiausių.