Veiklos valdymo tobulinimas ir numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo sistemos kūrimas

Užsakovas: LR Vyriausybės kanceliarija, 2010/01 – 2015/07

2010-2015 m. ESTEP kartu su partneriais Ministro Pirmininko tarnybos (nuo 2013 m. – Vyriausybės kanceliarijos) užsakymu įgyvendino tris didelius veiklos valdymo tobulinimo projektus – Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų analizės ir biudžeto programų vertinimo tobulinimo (VORT-2), Sprendimų poveikio vertinimo sistemos tobulinimo (VORT-3) ir Strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo rezultatų stebėsenos ir vertinimo procesų tobulinimo (RESST). Šie projektai buvo svarbiausios pastarojo dešimtmečio Lietuvos iniciatyvos strateginio planavimo ir į rezultatus orientuoto valdymo sistemų ir gebėjimų stiprinimo srityje. Įgyvendinat šiuos projektus buvo sukurti arba atnaujinti svarbiausi į rezultatus orientuoto valdymo įrankiai ir sistemos (Stebėsenos informacinė sistema, veiklos valdymo, programų vertinimo, funkcijų peržiūros, sprendimų projektų/ numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo ir kt.), o ministerijų darbuotojai konsultuoti ir apmokyti naudoti sukurtus įrankius.